tyler-head

james tyler  JAMES TYLER หลุดพ้นพันธนาการ

          สำหรับโลกแห่งเครื่องดนตรีกีตาร์ วันคืนที่เดินผ่านมักนำมาซึ่งปรากฎการณ์ใหม่ๆ ตลอดช่วงเวลา 35 ปีที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ของ James Tyler ซึ่งมีความโดดเด่นในฐานะผู้ผลิตกีตาร์ระดับแนวหน้านับตั้งแต่อดีต ทั้งเป็นผู้จารึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญให้แก่โลกแห่งเครื่องดนตรีกีตาร์

          ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ด้วยวิธีการผลิตที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเสมอมา จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจแต่อย่างใดเลย หากจะกล่าวว่าผลงานที่ James Tyler สร้างสรรค์ออกมาแต่ละชิ้นนั้น ทำให้วงการกีตาร์ต้องสั่นสะเทือน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้กีตาร์ James Tyler เป็นแบรนด์ระดับแนวหน้าในทุกอณู ด้วยเกียรติประวัติที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน และด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้ผลิตและบุคคลากรในทุกภาคส่วน ล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จอันสำคัญยิ่ง

      
และนี่คือผลงานสร้างสรรค์ล่าสุดจากความมุ่งมั่นทุ่มเท และแนวคิดนอกกรอบ ซึ่งกล้าที่จะแตกต่างของ James Tyler เพื่อตอบโจทย์จินตนาการของมนุษย์ที่ไม่เคยมีขีดจำกัดไม่ว่าจะวันนี้หรืออีกนับ 100 ปีข้างหน้า
  
 

       james tyler mongoose special black and blue    การออกแบบรูปลักษณ์ของ James Tyler นั้นยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากการขัดแต่งทุกชิ้นส่วนกีตาร์อย่างประณีต ความโค้งมนที่กลมกลืนเข้ากันได้เป็นอย่างดีของบอดี้กีตาร์ สอดรับกับความพิเศษของลวดลายสี Shmear เสริมความสมดุลให้แก่การออกแบบด้วยหัวกีตาร์ที่ไม่ซ้ำแบบใคร เน้นย้ำถึงจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้นำด้านการดีไซน์การผลิตกีตาร์ที่แปลกใหม่          Tyler คือการเปิดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการผู้ผลิตเครื่องดนตรีกีตาร์ ด้วยวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าจะเป็นเพียงการพัฒนาการในเศษเสี้ยวหนึ่งของการผลิตเครื่องดนตรีกีตาร์ แต่ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต่อการออกแบบและประโยชน์ใช้งานของกีตาร์เป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่า และนี่คือการที่   Tyler ได้เป็นผู้นำในด้านวัตกรรม ซึ่งนับเป็นหนึ่งก้าวแห่งการคิดต่าง ซึ่งไม่ว่าใครก็ไม่อาจที่จะมองข้ามไปได้

        Studio Ellite คือคอลเลคชั่นกีตาร์ระดับสูงสุดของ James Tyler เป็นที่สุดแห่งประวัติศาสตร์การรังสรรค์กีตาร์ และผู้พิศมัย เครื่องดนตรีกีตาร์ที่มีรูปแบบนำสมัย ถึงพร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง เปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1972 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในทันทีที่ออกวางตลาด นับเป็นความถึงพร้อมของรูปลักษณ์อันฉายชัดถึงความสุนทรีย์ในการออกแบบ วัสดุการผลิตคุณภาพดี ประสิทธิภาพในการทำงานชั้นสูงที่วางใจได้ ตลอดจนเสียงที่ได้จากการเล่นที่ทรงพลัง ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้หลงไหลในงานศิลป์ชิ้นนี้ จากทั่วโลก ภายในเวลาอันรวดเร็ว 

james tyler mongoose special black and blue

tyler_black_and_blue

tyler_hazmJames tyler hazmat

 

tyler

 

James Tyler Arctic

 
THE GUITAR AVENUE : THE LEADING BOUTIQUE GUITAR SHOP IN THAILAND

•Profile Information•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.38 MB
Application afterInitialise: 0.061 seconds, 5.00 MB
Application afterRoute: 0.082 seconds, 7.15 MB
Application afterDispatch: 0.126 seconds, 11.01 MB
Application afterRender: 1.717 seconds, 24.29 MB

•การใช้งานหน่วยความจำ•

25605568

•16 queries logged•

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '47eabd4b83d66e197b70e938d8bd82f9'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1438451614' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '47eabd4b83d66e197b70e938d8bd82f9'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '47eabd4b83d66e197b70e938d8bd82f9','1438452514','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 88)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 135
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2015-08-01 18:08:34' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2015-08-01 18:08:34' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='135'
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 88 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 13. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2015-08-01 18:08:34' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2015-08-01 18:08:34' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 10
 14. SELECT time, visits, guests, members, bots 
    FROM jos_vvcounter_logs 
    WHERE '1=1' 
    AND time > 1438448400
 15. SELECT session_id, time, guest, DATA 
    FROM jos_session 
    WHERE '1=1' 
    AND time >= 1438452001
 16. SELECT time, visits, guests, members, bots 
    FROM jos_vvcounter_logs 
    WHERE '1=1' 
    AND time <= 1438448400

•ไฟล์ภาษาที่โหลด•

•Untranslated Strings Diagnostic•

•ไม่เลือก•

•Untranslated Strings Designer•

•ไม่เลือก•